​Serviceavtal

Vi erbjuder service och serviceavtal på all utrustning vi har levererat men även annan liknade utrustning vi har erfarenhet av. Vi erbjuder jour 24/7 med olika upplägg anpassade efter behov och önskemål. Vi gör även förslag till underhållsplan för att öka tillgänglighetstiden på utrustningar och system.
{normal_image}
{normal_image}
Privacy Statement  |   Terms of Use  |   Copyright © 2014 OH Teknik AB. All rights reserved.