Service & support

Vi kan hjälpa er att uppnå maximal effektivitet till minimala driftkostnader för er verkstadslösning.

Vi utför service och support på all levererad utrustning. Där andra enbart ser produkter och säljsiffror ser vi på OHT Verkstadsteknik möjligheter och förbättringar. Vi ser till helheten och studerar varje aspekt av er verksamhet och eftersom vi inte är bundna till särskild leverantör kan vi erbjuda er den lösning som är effektivast och säkrast för just er, så att ni kan arbeta mer produktivt än någonsin. Att driva verksamheten effektivt skapar en fördel gentemot konkurrenter. Vi låter därför våra experter ge er de råd och det know-how ni behöver.

Jourservice

Oplanerade reparationer och produktionsstopp är mycket kostsamma. Om någon komponent i er verkstadslösning skulle behöva service eller reparation har vi ett supportnät till ert förfogande som snabbt får er produktion tillbaka i drift. OHT Verkstadsteknik är er säkra resurs för full support av produkter och lösningar både under försäljning och montering men även efter leverans och driftsättning.

Utbildning

Vi utbildar användare och underhållspersonal på all levererad utrustning. Rätt handhavande och rätt underhåll ger många års problemfri användning och hög utnyttjandegrad. Vi utbildar självklart alla användare i hur levererad utrustning används på ett säkert sätt. Efter att lyftsystemen och arbetsgroparna satts i drift genomför vi en utbildning i handhavande och underhåll av våra system. Ni lär er att bättre handha utrustningen säkrare och effektivare. Vi visar er även hur den okulära service inspektionen går till.  

Supportärende

Om du inte kan hitta svar med hjälp av självhjälpsresurser kan du öppna en supportbegäran online. Du bör bara öppna varje supportbegäran för ett enda problem, så att vi kan ansluta dig till supporttekniker som är ämnesexperter för ditt problem. — 
{normal_image}
{normal_image}
Privacy Statement  |   Terms of Use  |   Copyright © 2014 OH Teknik AB. All rights reserved.