Utbildning

Vi utbildar användare och underhållspersonal på all levererad utrustning och viss annan utrustning. Rätt handhavande och rätt underhåll ger många års problemfri användning och hög utnyttjandegrad. Vi utbildar självklart alla användare i hur levererad utrustning används på ett säkert sätt. Efter att lyftsystemen, arbetsgroparna driftsatts genomför vi utbildning i handhavande och underhåll av våra system. Ni lär er att bättre handha utrustningen säkrare och effektivare. Vi visar er även hur den okulära service inspektionen går till.
{normal_image}
Privacy Statement  |   Terms of Use  |   Copyright © 2014 OH Teknik AB. All rights reserved.